Cannabidiol (CBD), en av de aktiva beståndsdelarna av cannabisväxten, har betydande läkande och justerande inverkan på alla däggdjur. Husdjursinnehavare har använt det för en expansiv rad av olika behandlande och beteendemässiga problem – malign smärta, inflammation, muskelspasmer, krampanfall, neurologiska och magrelaterade störningar, oro, gamla skador, temperament och minnesproblem. Under återhämtning från sjukdom eller kirurgi, kan CBD påverka hunger och det kan snabba på läkande.

Alla ryggradsdjur — inkluderat dig och dina husdjur — har ett endocannabinoidsystem som håller systemet i balans. Det innebär att ditt husdjur eventuellt kan ha kapacitet att uppleva liknande fördelar av CBD som du gör. På grund av likvärdigheten mellan människors kroppar och olika däggdjur, har flera innehavare börjat använda CBD-infuserade produkter till sina husdjur.

Det finns många fördelar med CBD för husdjur, men dessa fem är de mest anmärkningsvärda..

Krampanfall

Mellan 1-5% av hundvalpar upplever skadeverkningar av krampanfall, vilka kan orsakas av en blandning av dolda tillstånd som inkluderar idiopatisk epilepsi, vilket påverkar 3% av hundar och har inte någon underliggande orsak. Olika orsaker kan vara ärftliga egenskaper, njur- eller leversjukdom, huvudskada och malignitet i hjärnan. (1)

Enligt en studie som utförts av Evan C. Rosenberg, Richard W. Tsien, Benjamin J. Whalley och Orrin Devinsky (2) har CBD visat sig gradvis minska antalet anfall till noll och även interaktionen och även interaktionen med endocannabinoidreceptorerna förhindrar neurotoxicitet orsakade av krampanfall.

Smärta

Djur kan lida av ledsmärta och de är oförmögna att kommunicera det, men du kanske märker att de rör sig mindre och kanske förlorar sin aptit. Förberedande uppgifter visar kopplingen mellan CBD och CB1-receptor som redskap i behandlingen av kronisk smärta hos djur, exempelvis hundar och katter från ledsmärta, skada och olika typer av lidande. Det minskar känslan av lidande.

Oro

Oro kan påverka alla husdjur, stora som små. Att använda CBD till husdjur med oro kommer att hjälpa dem att reagera lugnt och klart genom spända situationer. CBD används för närvarande av flera patienter (människor och djur) som söker efter en alternativ behandlingstyp utan oönskade reaktioner. Övertygande forskning indikerar att CBD orsakar en selektiv anxiolytisk effekt (3) och ”CBD [var] associerat med betydande minskning av subjektiv oro.” (4)

Illamående

En studie från 2011(5) antyder att CBD även har en effekt på djur när det gäller illamående eftersom interaktionen av CBD på endocannabinoidreceptorerna garanterar anti-illamående förmågor.

Cancer

Studier har visat att CBD möjligen kan stoppa utvecklingen av cancerceller. I tillägg hjälper det till med att öka effektiviteten av traditionella mediciner i tillägg till att lösa några av de biverkningar som dessa behandlingar har. (6)

Som AVMA (7) antytt, har CBD använts för att behandla en rad olika sjukdomar hos djur. Denna lista inkorporerar flera symptom som människor även själva behandlat med CBD, till exempel smärta, irritation, krampanfall, tumörer och dess relaterade besvär, rädslor, magrelaterade problem och nervositet. Olika innehavare har uttalat att de behandlat sina djur med CBD-produkter för att erbjuda bättre lindrande omvårdnad. Dessa innehavare rapporterar att deras djurs personliga livskvalitet förbättrats drastiskt; de har gått upp i vikt, är livfulla, har aptit och i synnerhet började de vifta mer på sina svansar och spinna mer.

(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604191/

(2) Guimarães, F., Chiaretti, T., Graeff, F., & Zuardi, A. (n.d.). Antianxiety effect of cannabidiol in the elevated plus-maze. Psychopharmacology, 558-559.

(3) Crippa, J., Derenusson, G., Ferrari, T., Wichert-Ana, L., Duran, F., Martin-Santos, R., Hallak, J. (2010). Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: A preliminary report. Journal of Psychopharmacology, 121-130.

(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165951/

(5) https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq (

6) https://www.avma.org/news/javmanews/pages/130615a.aspx

(7)http://www.ava.com.au/sites/default/files/AVA_website/pdfs/NSW_Division/COMBINED%20SESSION%20-%20Georgina%20Child%20-%20Seizures%20in%20Dogs%20%26%20Cats.pdf