I denna artikel tittar vi på 10 anledningar till varför du starkt bör överväga att ge din hund CBD dagligen.

Vi vill vända oss till denna ofta missförstådda naturliga ört och forskningen som visar dess löfte att hjälpa hundar med en mängd vanliga hälsoproblem.

1. CBD Är Inte Psykoaktivt

CBD (cannabidiol) är en förening som hittas i cannabis och hampa. THC (tetrahydrocannabinol) kan också hittas i cannabis och det är denna förening som ger marijuana dess psykaaktiva egenskaper. De flesta CBD-oljor innehåller fördelaktig CBD utan THC. De kommer vanligtvis från hampa och inte marijuana. Kort sagt så kommer din hund inte att bli ”hög” över huvud taget av CBD olja. Hunden kommer bli avslappnad utan att få något rus.

2. CBD Olja Minskar Oro

Lider din hund av separationsångest eller ljudfobier? Bland människor har det visat sig:

3. CBD Kan Bekämpa Cancer

CBD och andra substanser som kan hittas i hampa och cannabis har visat sig ha en anti-tumöreffekt. CBD har även visat sig stoppa cancerceller från att växa samt ökad celldöd i tumörer.

  • CBD hjälper immunsystemets mördarceller att orsaka cancercellsdöd.
  • CBD dödar cancerceller genom att blockera deras förmåga att producera energi.
  • CBD’s anti-tumöregenskaper saktar ner och hämmar gliom cellväxt.
  • CBD kan hjälpa till att öka effekten av konventionell cancerbehandling.

4. CBD Kan Behandla Anfall Och Epilepsi

Uppskattningsvis lider 5% av alla hudar av slaganfall.

Dessvärre så får de flesta hundar med slaganfall medicin som fenobarbital och kaliumbromid. Samtidigt som de kan hjälpa till att kontrollera slaganfallen så kan de vara extremt farliga för din hunds lever och andra organ. Och medicinen fungerar inte alla gånger.

CBD har visat sig fungera bra vid läkemedelsresistent epilepsi. I en studie hade 7 av 8 patienter med epilepsi som var läkemedelsresistent en definitiv förbättring inom 4 till 5 månader med CBD.

Och en undersökning bland barn med behandlingsresistent epilepsi visade att 84% av barnen som tar CBD hade en minskad frekvens av slaganfall.

5. CBD Minskar Smärta

Cannabinoiderna i CBD fungerar så bra mot smärta att forskare överväger det som en ny typ av läkemedel för behandling av kronisk smärta. Studier visar att CBD kan vara väldigt effektiv för:

6. CBD Kan Hjälpa Vid Inflammatorisk Tarmsjukdom

Djurstudier visar att CBD kan förebygga kolit (IBD) och återställa normal magrörelse vid inflammatorisk tarmsjukdom.

CBD har även antibiotiska egenskaper, inklusive Staphylococcus Aureus (MRSA).

7. CBD Minskar Kronisk Inflammation Och Autoimmun Sjukdom

CBD har visat sig minska produktionen och frisättandet av inflammatoriska cytokiner som kan orsaka allergier, hypersensitivitet och autoimmunitet. Den kan även stävja något som kallas för Th17 dominance, vilken är en vanligt förekommande orsak till autoimmuna sjukdomar.

CBD hämmar även produktionen av inflammatoriska makrofager och minskar kronisk inflammation.

CBD är även en kraftfull antioxidant som har visat sig vara mer kraftfull än vitamin C och E.

8. CBD Kan Skydda Nervsystemet Och Hjälpa Vid Neurodegenerativa Sjukdomar

För hundar som lider av degenerativ myelopati eller andra ryggrads- och nervsjukdomar så har CBD visat sig vara lovande. Det har visat sig hjälpa patienter med Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), Alzheimers och Parkinsons sjukdom genom att skydda hjärncellerna från toxicitet.

För äldre hundar har CBD visat sig skydda hjärnan från celldöd orsakad av fria radikaler och toxin.

9. CBD Ökar Aptiten Och Hjälper Mot Illamående

Om du har problem med att få din hund att äta eller om den lider av dålig aptit så kan CBD hjälpa. Det Nationella Cancerinstitutet rapporterar att CBD ökar aptiten och har den extra fördelen i tillägg till att kontrollera cancer.

I djurstudier har CBD även visat sig hjälpa vid kräkningar och illamående, även när det beror på toxiner och läkemedel.

10. CBD Främjar Kardiovaskulär Hälsa

Precis som veterinären Dr Bassingthwaighte upptäckte så har CBD kopplats till hjärthälsa. Studier visar att det kan minska skada från skadade blodkärl och oregelbunden hjärtfrekvens, skydda blodkärl från skada och förtunnade artärer samt minska hjärtfrekvensen och blodtrycket associerat till stress och oro.

CBD Olja För Hundar Är Lagligt Och Säkert

Med så många studier som visar på hälsofördelarna med CBD så är det mest uppmuntrande resultatet att CBD tycks vara säkert, även när det tas i höga doser och under längre tidsperioder. Det kan minska aktiviteten av leverenzymer som används för att metabolisera många receptbelagda läkemedel, så om din hund tar någon medicin så bör du kontrollera med din holistiska veterinär innan du använder CBD

De flesta CBD-oljor för hundar och andra djur är utvunna från hampaolja, så det innehåller inga eller väldigt små spår av THC.

Slutsatsen är att CBD olja kan vara en väldigt hälsosam (eller till och med livräddande) ört för din hund. Fler och fler djurägare och holistiska veterinärer dras till dess mångsidighet och markerade hälsofördelar och de tycker att det känns bra att bieffekterna är milda och att djur inte verkar bygga upp en tolerans.

Att Välja En Bra CBD Olja För Din Hund

Alla CBD-oljor är inte likadana. Du ska välja en CBD olja av hög kvalitet, så här är några saker du bör titta efter:

  • Se till att produkten är organisk: Om den inte är organisk så kan din CBD olja innehålla pesticider, fungicider, lösningsmedel och annat dåligt.
  • Snåla inte: Ju högre kvaliteten och renheten är desto högre är kostnaden för produkten. Gå inte efter priset. Se till att din CBD olja är fri från tillsatser och har en anständig mängd CBD-koncentration.
  • Skaffa analyserna: Be om laboratorieanalyserna för mängden CBD i produkten. Många CBD-oljor innehåller bara små mängder CBD. Tillverkaren ska tillhandahålla ett certifikat från analysen. Du ska också säkerställa att det finns mindre än 0,2% eller ingen THC i produkten.
  • Köp CBD som oljedroppar: Du kan köpa CBD i godis men bästa formen är flytande. På detta sätt kan du justera din hunds dos droppe för droppe för att se till att det blir så fördelaktigt som möjligt för den.
  • Börja långsamt med din hud, men låt inte pessimisterna säga till dig att CBD inte är ett bra alternativ för din hund. Forskning har gjorts och resultaten är väldigt lovande.