Kan CBD olja hjälpa hästar?

Kan CBD olja hjälpa hästar?

CBD är en substans som har blivit känd för att hjälpa med en stor mängd olika medicinska problem. Ett större problem som den har visat sig hjälpa mot är olika typer av smärtor, från kraftiga och kroniska till milda och direkta. Det har noterats att CBD är extremt...
Så kan CBD-olja hjälpa ditt husdjurs oro

Så kan CBD-olja hjälpa ditt husdjurs oro

Vi är bekanta med de magiska effekterna som cannabidiol (CBD) har och hur det kan vara fördelaktigt vid behandling av många sjukdomar. Då flera studier har visat att CBD kan vara effektivt, har användning av marijuana legaliserats i flera länder, inklusive Uruguay,...
CBD och hundar

CBD och hundar

Om CBD oljor gynnar människor på det sätt de gör, skulle då inte även hundar påverkas? Människor är trots allt tekniskt sett djur. Experiment som slutförts med CBD olja har framgångsrikt utförts på råttor men ytterligare experimentering behöver utföras för att kunna...