CBD för husdjur

Vi producerar förstklassiga CBD-produkter med mindre än 0,2% THC och ett naturligt högt innehåll av organisk cannabidiol samt hela utbudet av cannabinoider, terpener, flavonoider, näringsämnen och antioxidanter. Perfekt för ditt husdags hälsa.

10 goda skäl att använda CBD-olja

av | feb 11, 2019

Precis som med cannabis, medicinsk marijuana, THC, hampa och andra produkter från cannabisväxten eller hampväxten har du säkert hört att CBD olja eller hampaolja kan vara en effektiv lösning mot många olika besvär och sjukdomar.

CBD olja har en lång rad av potentiella fördelar och kan användas effektivt till att behandla eller avhjälpa olika sjukdomar och symptom, inklusive neurologiska besvär, smärtor och obehag samt påverka din allmänna trivsel på ett positivt sätt.

CBD olja är ett naturligt kosttillskott som är gynnsamt för din hälsa, varpå det i sig själv kan ge dig mer välbefinnande, även om det inte är något som är fel.

Om du fundera över vilka fördelar man får genom att använda CBD olja så ska du läsa nedanstående text. Här har vi samlar de 10 största fördelarna vid användning av CBD olja.

1. CBD olja är effektivt till smärtlindring

CBD olja eller cannabinoider är mest kända för förmågan att minska såväl kroniska smärtor som akuta smärtor.

Det är till och med så att CBD oljan har blivit det naturliga valet för människor som vill ha smärtlindring för allt från ömma muskler till giktsmärtor.

CBD kan stimulera CB1- och CB2-receptorer

CB1-receptorer finns huvudsakligen i vårt centrala nervsystem, medan CB2-receptorer är en del av immunsystemet och finns i de hematopoetiska cellerna.

CB1-receptorerna spelar en roll i förhållande till produktion och frigörelse av neurotransmittorer.

CBD kan stimulera dessa receptorer, vilket inte enbart kan lindra smärtor, utan även förhindra att smärtor uppstår på nytt.

Både sublinguala (CBD olja) och topiska (CBD kräm och CBD salva) CBD-produkter kan användas till behandling av smärtor.

När bör man använda CBD olja framför CBD kräm eller salva?

CBD kräm och CBD salva är den bästa formen vid behandling av i synnerhet led- och muskelsmärtor, då dessa produkter kan appliceras direkt på det berörda området och därmed fokusera direkt på smärtzonen.

CBD olja är däremot den optimala lösningen för en generell smärtlindring i kroppen vid exempelvis gikt.

Dock är det individuellt och olika från person till person, så du ska hitta den CBD-produkt som passar dina behov och preferenser.

2. CBD olja reducerar inflammation

En del av anledningen till att CBD olja är ett sådant effektivt smärtstillande medel, är på grund av sin förmåga att minska inflammation.

Det är också därför som CBD olja har blivit ett så populärt behandlingsmedel mot gikt.

På samma sätt som CBD olja är i stånd att stoppa eller minska smärtor, så förhindrar CBD olja även inflammation med hjälp av receptorerna.

CBD olja kallas för en anti-inflammatorisk produkt, då den är känd för sina anti-inflammatoriska egenskaper.

3. CBD olja minskar symptom på ångest och depression

CBD olja påverkar neurotransmittorerna, men den påverkar även sättet som hjärnan producerar och distribuerar serotonin. Därför fungerar CBD-olja som en slags regulator för vissa hormoner.

En del undersökningar har visat att människor som använder CBD-olja har uppnått en ökad mental klarhet, minskade symptom på depression samt upplevt färre ångestattacker.

Det har ändå visats, att många människor som lider av depression och ångest, och som aktivt använder CBD-olja varje dag, har varit i stånd att ersätta receptbelagda läkemedel som ordinerats mot ångest och depression.

Nyligen avslutades även en studie av forskare från bland annat Århus Universitet. Denna studie visade att CBD var ett effektivt medel mot depressioner hos råttor och möss. 

4. CBD olja har antipsykotiska effekter

En del undersökningar tyder på att CBD har en antipsykotisk egenskap, som gör det till ett effektivt alternativ till antipsykotisk medicin.

CBD olja har av denna anledning använts av en del människor som ett behandlingsalternativ mot olika psykiska sjukdomar såsom schizofreni och bipolär sjukdom.

5. CBD olja minskar illamående

CBD olja som intas oralt har även en styrka när det gäller att minska illamående och kräkningar. Samtidigt kan det i vissa fall öka aptiten.

Det finns naturligtvis läkemedel tillgängliga, både receptfritt och med recept som har samma effekt som CBD olja.

Skillnaden på dessa medikamenter och CBD olja är att de ofta har en lång rad av negativa biverkningar, vilket CBD olja inte har.

CBD olja är ett naturligt kosttillskott där det inte finns några kända och obehagliga biverkningar, vilket som oftast är faller med traditionella läkemedel.

6. CBD olja används som alternativ behandling till cancersymptom

CBD olja håller på att få sitt stora genombrott när det kommer till att hantera och mildra cancersymptom, som skadar livsglädjen.

CBD olja har dels blivit populärt i det hänseendet, eftersom CBD olja kan minska det illamående och de kräkningar som kan uppstå i samband med kemoterapi. Utöver det kan oljan även öka en cancerpatients aptit samt minska tröttheten, som de flesta cancerpatienter känner.

En undersökning har visat att CBD olja har förhindrat spridning av vissa cancerceller i möss och råttor, så forskare undersöker huruvida CBD olja kan vara en alternativ behandling, som kan minska storleken av tumörer hos människor.

Andra populära undersökningar har visat att CBD olja har haft en gynnsam effekt som komplement till den vanliga cancermedicinen i samband med vissa typer av cancer.

Detta har gjort att CBD olja har blivit ett populärt medicinskt alternativ eller komplement.

Dock krävs det fortfarande mer forskning om just detta ämne, varpå CBD olja ännu inte anses vara ett erkänt behandlingsmedel mot cancer.

7. CBD olja används som alternativ behandling till epilepsi och neurologiska problem

CBD olja anses idag vara så säkert, att den u används till behandling av allvarliga neurologiska besvär såsom epilepsi.

Enligt några forskare är CBD olja, när det tas oralt, i stånd till att långsamt eller helt stoppa progressionen av muskelspasmer på grund av multipel skleros.

Dock är detta ännu inte bevisat, men forskare har gjort undersökningar där de har kommit fram till att CBD olja kan hjälpa till att reducera sklerossymptom.

8. CBD olja reducerar acne och oren hud

CBD olja kan användas topiskt (CBD kräm eller CBD salva) för att minska förekomsten av acne och acnerelaterade bakterier.

CBD olja har mängder av antioxidanter och antibakteriella egenskaper som hjälper till att bekämpa fria radikaler i huden samt döda skadliga bakterier.

CBD olja binder till receptorer i huden på en cellulär nivå och informerar dem om att det har producerats tillräckligt med olja, vilket bidrar till att stänga oljeproduktionen.

En del undersökningar visar att CBD olja kan minska produktionen av sebum, således att acneutbrott och mängden olja i huden kontrolleras.

CBD olja kommer inte täppa till porerna i huden, varpå denna produkt inte kommer förvärra diverse hudsjukdomar.

9. Effektivt till behandling av flera olika hudsjukdomar

På grund av CBD oljans förmåga att justera hudens oljeproduktion (på grund av sin koppling till det endocannabinoida systemet) och dess förmåga att minska inflammation, så har CBD olja visat sig vara en effektiv behandling mot flera allvarliga hudsjukdomar som psoriasis och andra utslag.

CDB olja kan användas till att minska utslag förorsakade av allergiska reaktioner och till att stötta läkningsprocessen vid andra fläckar eller insektsbett.

10. CBD olja är hälsosamt för hjärtat

CBD olja har också vissa fördelar i förbindelse med hjärt- och kärlsjukdomar.

CBD oljan hjälper till att utvidga blodkärl och därmed förbättra blodcirkulationen.

CBD olja är också i stånd till att sänka blodtrycket, precis som det kan avhjälpa stress och ångest, som anses vara faktorer som påverkar hjärtat och kärlen i allmänhet.

Var uppmärksam på att CBD olja inte är en kur mot några av dessa sjukdomar. Det är en alternativ behandling, som kan verka effektivt på en del människor.

© Copyright 2018-2019 hampaolja.com. Allt innehåll på denna webbplats är skyddad av upphovsrätten och får inte kopieras eller användas utan skriftligt samtycke